Wat gaat de coöperatie voor haar leden doen?

De coöperatie heeft als doel de leden te ondersteunen bij zowel het verbouwen van groenten en fruit alsook bij het verwaarden van de productie uit stadslandbouw.

Voor de ondersteuning bij de teelt onderscheiden we vijf stappen:

 • Voorbereiding van de bodem

  Als lid geef je op welk deel van de tuin je voor de teelt van producten voor de coöperatie wilt verbouwen. Dit registreer je in de App. Als je daar behoefte aan hebt dan kan de coöperatie dit deel van de tuin voor je frezen of je voorzien van karton. Daarnaast krijg je de benodigde hoeveelheid compost.
 • Planten of zaden

  Je bepaalt zelf welke groente je graag in je tuin wilt verbouwen aan de hand van een door de coöperatie opgestelde lijst van producten waar behoefte aan is. Op basis van je opgegeven oppervlakte grond krijg je de benodigde hoeveelheid plantjes of zaden. Deze ga je planten of zaaien in de door jezelf opgegeven periode.
 • Het telen

  Daarna gaat de natuur zelf aan de slag. Het enige wat je moet doen is proberen de groente zoveel mogelijk onkruidvrij en slakkenvrij te houden en op de juiste momenten water te geven. Bij het laatste krijg je hulp van de App die het weer bijhoudt en aangeeft wanneer bepaalde teelten extra water nodig hebben.
 • De oogst

  Als jouw groentes klaar zijn voor de oogst dan geef je door in de App welke dag je gaat oogsten. Ook hierbij geeft de App weer aan waar je dan zoal aan moet denken bij jouw specifieke groentes.
 • Afleveren van de opbrengst

  Op de door jouw aangegeven dag, breng je de oogst naar het centrale verzamelpunt van de coöperatie. Daar worden jouw groentes gesorteerd, gewassen, verpakt, etc. Daarna gaan de producten van de coöperatie naar de afnemers.

Bij dit alles zijn er een aantal uitgangspunten en overwegingen:

 • Duurzaamheid is een belangrijke basis in Oosterwold: de teelt van de gewassen en andere producten zal dan ook voor zover mogelijk op biologische basis gebeuren;
 • Uitgangsmateriaal (van biologische oorsprong) wordt centraal ingekocht;
 • De coöperatie schaft productiemiddelen aan die geschikt zijn voor gebruik in Oosterwold (kleine percelen, lastige toegang, ….);
 • De coöperatie zorgt voor een Handboek (in de vorm van een gemakkelijk te gebruiken App) met alle instructies en info voor het verbouwen van groente en fruit binnen de coöperatie;
Door de productie op deze wijze te reguleren en controleren, kan het voor verschillende partijen interessant worden om de producten uit Oosterwold af te nemen (denk aan supermarkt, groenteboer, restaurant, cateraar, …). Daarnaast gaan we ook verse groentes leveren aan ideële instellingen zoals bijvoorbeeld Buitengewoon Almere.

Coöperatie Stadslandbouw Oosterwold | Norbert Eliasweg 45 | 1349CL Almere Oosterwold | Kvk 81037643
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #