Samen telen via de Coöperatie

Als teler ga je aan de slag in je eigen tuin. Je bepaalt zelf waar je qua ondersteuning behoefte aan hebt en wat en voor welk doel je wilt verbouwen. Het telen verloopt grofweg in vier stappen:

 • 1

  Voorbereiding

  Jij geeft door welke groente en hoeveel je voor de coöperatie wilt verbouwen en maakt de bedden klaar in je tuin. Als je dat wilt dan kunnen we dit gedeelte frezen of je voorzien van karton.

  Van de coöperatie krijg je tzt dan de zaden of de plantjes, die je zelf in je tuin kunt inzaaien of planten. Via de App krijg je instructies over hoe dit te doen. Daarnaast kun je met andere telers overleggen.

 • 2

  Kweken

  Je gaat dan zelf in de afgesproken periode zaaien of planten, houdt de tuin zoveel mogelijk onkruid- en slakkenvrij en geeft op het juiste moment water. Hierbij krijg je hulp van de App.

 • 3

  Oogsten

  Tegen de tijd dat je oogst zo ongeveer klaar is dan laat je dat, ook weer via de App, weten aan de coöperatie. Je oogst de groente en brengt dit naar het centrale verzamelpunt.

  Daar wegen, sorteren, wassen en verpakken we de groentes.

 • 4

  Distributie

  Tenslotte zorgt de coöperatie dat het bezorgd wordt naar de afnemer, waarbij je zelf kiest of het verkocht wordt of naar een ideëel doel gaat.

We proberen tijdens de teelt zo goed mogelijk de vinger aan de pols te houden. En als het een keertje niet helemaal goed loopt, dan houden we de afnemers daar van op de hoogte zodat ze niet voor al te grote verrassingen komen te staan.

Ondersteuning vanuit de Coöperatie

Voor veel van ons is het serieus omvormen van de tuin tot daadwerkelijke (stads)landbouw een behoorlijke uitdaging. Zeker om daarbij ook nog tot een voldoende kwaliteitsniveau te komen voor bijvoorbeeld verkoop van de producten aan derden. Vandaar dat we de leden ook op meerdere vlakken willen ondersteunen. Een paar voorbeelden waar we nu aan werken:

De moestuinapp

In de App teken je zelf het deel van de tuin dat je voor de teelt wilt gebruiken en je ‘plant’ daar de gekozen groente in. Daarbij kun je kiezen uit een lijst met groentesoorten waarvoor de coöperatie afnemers heeft.

Verder krijg je via de App de benodigde informatie voor de teelt en willen we een ‘chatfunctie’ inbouwen zodat je ook met andere leden kunt overleggen.

Verdere ondersteuning

De coöperatie schaft productiemiddelen aan die geschikt zijn voor gebruik in Oosterwold (kleine percelen, lastige toegang, ….);

Waar nodig en gewenst willen we in de toekomst gaan zorgen voor (professionele) ondersteuning

Deze ondersteuning kan helpen bij het prepareren van de grond, zaaien/poten, onkruidbestrijding en eventueel bij de oogst van de gewassen.

Coöperatie Stadslandbouw Oosterwold | Norbert Eliasweg 45 | 1349CL Almere Oosterwold | Kvk 81037643