De opzet

Teeltplanning

Voor de teelt bouwen we nu we een ‘interne planner’ in de vorm van een database voor de leden. Hier kun je onder andere:
  • Je eigen moestuin inplannen met alle groentes die je wilt verbouwen
  • Informatie over het totale teeltplan in Oosterwold
  • De verwachte vraag van de externe markt terugvinden
Als je er dan voor kiest om ook voor de externe markt te gaan produceren, dan kun je dit aangeven in de planner. Ook geeft het de coöperatie inzicht in de te verwachten opbrengsten van de verschillende soorten groente, fruit en andere voedingsmiddelen. Daar kunnen we dan mee aan de slag met afnemers als supermarkten, winkels en maatschappelijke organisaties.

Gezamenlijke afspraken

Om tot een voldoende kwaliteitsniveau te komen voor verkoop van de producten en levering aan bv De Voedselbank of Buitengewoon Almere, zullen we met elkaar afspraken moeten maken. Hierbij kan aan een aantal uitgangspunten gedacht worden:
  • Duurzaamheid is een belangrijke basis in Oosterwold: de teelt van de gewassen en andere producten zal dan ook voor zover mogelijk op biologische basis gebeuren.
  • Uitgangsmateriaal (van biologische oorsprong) wordt centraal ingekocht.
  • Aandacht voor biodiversiteit en bodemgebruik.
Het is uiteindelijk aan de leden gezamenlijk om te bepalen welke afspraken we willen maken.​

Ondersteuning

Voor veel van ons is het serieus omvormen van de tuin tot daadwerkelijke (stads)landbouw een behoorlijke uitdaging. De kennis en kunde die hier voor nodig is, ontbreekt meestal. Zeker om daarbij ook nog tot een voldoende kwaliteitsniveau te komen voor bijvoorbeeld verkoop van de producten aan derden. Vandaar dat de Coöperatie haar leden gaat ondersteunen. Een paar voorbeelden waar we nu aan denken:
  • De coöperatie schaft productiemiddelen aan die geschikt zijn voor gebruik in Oosterwold (kleine percelen, lastige toegang, ….);
  • Waar nodig en gewenst willen we in de toekomst gaan zorgen voor (professionele) ondersteuning
  • Deze ondersteuning kan helpen bij het prepareren van de grond, zaaien/poten, onkruidbestrijding en bij de oogst van de gewassen;