Achtergrond

Oosterwold

De ongekende voedselbron

Wie Oosterwold zegt, zegt stadslandbouw. Iedere bewoner produceert voedsel op het stuk land waar ook zijn woning is gebouwd. Veel inwoners nemen dit behoorlijk serieus en nu is al te zien dat dit tot een aanzienlijke productie leidt van met name fruit, groente, eieren, kruiden, etc. Meestal voor privé en ruildoeleinden. Maar er zijn ook bewoners zijn die een meer professionele of ideële  doelstelling hebben: verkoop of schenking aan derden. Aan andere bewoners,  lokale restaurants of winkels. Of aan instanties als Voedselloket Almere of Buitengewoon Almere. Er is dan ook behoefte aan een plek waar onze voedingsmiddelen verhandeld, geruild of gedeeld kunnen worden. Verder hebben ook veel bewoners behoefte aan ondersteuning bij de teelt van hun producten. Door samen te werken in de coöperatie kunnen we daadwerkelijk meerwaarde geven aan onze stadslandbouw.

Door verbinding meer waarde

Stadslandbouw is meer dan een groentetuintje en wat fruitbomen met daaronder een paar kippen. Stadslandbouw gaat over voedselvoorziening voor de stad, korte ketens en omvat zaken als duurzaamheid en verbondenheid. In Oosterwold willen we met de mooiste en lekkerste producten uit onze tuinen ook de verbinding maken. Naar elkaar en naar de buitenwereld. Om in Oosterwold de daadwerkelijke doelstellingen van het begrip stadslandbouw te realiseren hebben we de coöperatie opgezet. Met als voornaamste doelstelling het verwaarden van onze lokale voedselproductie.

Een plek waar je kleine oogst groot kan zijn

Van deze coöperatie kunnen Oosterwolders lid worden. De coöperatie biedt hulp bij het verbouwen van onder andere groente en fruit: een stukje ontzorging. En we kunnen een volgende stap zetten in het tot waarde maken van de stadslandbouw. Eén ding is duidelijk: als we dit met elkaar en met enthousiasme doen, dan kunnen we het beste uit dit prachtig stukje Flevoland halen. Dan kunnen Oosterwoldse producten in de toekomst teruggevonden worden in lokale winkels, bij groenteboeren, in supermarkten of bij goede doelen in de regio. Dan voldoen we aan de mooie opdracht van stadslandbouw en kan jouw kleine oogst van groot belang zijn voor de lokale voedselvoorziening.